Uporaba družbenih omrežij pri selekciji in izboru kadrov

Objavljeno v kategoriji: Kadrovsko delo

Spletna orodja predstavljajo vedno bolj učinkovito orodje za iskanje zaposlitve, poleg tega pa tudi podjetja z naraščajočo uporabo interneta (predvsem spletnih socialnih omrežij) aktivno posegajo v kadrovske procese. Pri tem najpogosteje uporabljajo: Facebook, LinkedIn in Twitter. Torej družbena omrežja niso več nekaj obrobnega, temveč postajajo najštevilčnejši in eden najpomembnejših virov za iskanje in selekcijo kadrov. Delodajalci želimo s pomočjo družbenih omrežij doseči čim večje število potencialnih kandidatov, zato iskanje in selekcija kadrov na ta način močno narašča in so že sestavni del strategij v podjetjih.
Pri iskanju in selekciji kadrov s pomočjo družbenih omrežij lahko pridobimo ogromno koristnih informacij pri tem pa obstajajo tudi tveganja. Poraja se nam veliko vprašanj:

-         Kje in kako iskati kandidate na spletu?

-         Ali je Facebook uporabno orodje za delodajalce?

-         Katere informacije lahko delodajalci iščejo na spletnih socialnih omrežjih?

-         Ali so informacije o kadrih verodostojne in uporabne?

-         Ali z informacijami o potencialnih kandidatih kršimo varstvo zasebnosti?

Več o tej temi boste izvedeli na praktični delavnici z dr. Evo Boštjančič, ki bo 17. maja: Učinkovita uporaba interneta in družbenih omrežij pri iskanju in selekciji kadrov.****