Postopek zaposlitve (objava prostega delovnega mesta)

Objavljeno v kategoriji: Kadrovsko delo

POSTOPEK ZAPOSLITVE NA PODLAGI OBJAVE PROSTEGA DELOVNEGA MESTA Zaposlitev po postopku, kot ga določa ZDR, torej objava prostega delovnega mesta, se izvaja za zaposlitev javnih uslužbencev v državnih organih (organih državne uprave in drugih državnih organih ter upravah lokalnih skupnosti) na strokovno tehničnih delovnih mestih in tudi uradniških delovnih mestih za določen čas. Po tem postopku se izvaja tudi zaposlovanje v javnih agencijah, javnih skladih in javnih zavodih, če ni v Zakonu o zavodih, Zakonu o javnih agencijah, Zakonu o javnih skladih ali področnih predpisih, ki urejajo posamezno področje javnega sektorja, glede postopka zaposlitve kakšno vprašanje postopka zaposlitve ali celoten postopek zaposlovanja drugače urejen.
\ Postopek zaposlitve na podlagi javne objave prostega delovnega mesta na podlagi ZDR je enostavnejši in s tem tudi hitrejši kot zaposlitev na podlagi javnega natečaja uradnika po ZJU. V primerjavi z javnimi natečaji je mogoče ugotoviti, da je v določenih fazah izvedbe postopek enak, v določenih fazah pa gre za drugačno ureditev.\ Faze izvedbe postopka so enake kot pri javnem natečaju, le da je izvedba izbirnega postopka v teh postopkih samo fakultativna, medtem ko je v postopkih javnega natečaja izvedba izbirnega postopka obvezna. Časovno zaporedne faze postopka zaposlitve na podlagi javne objave prostega delovnega mesta so tako naslednje:

  • oblikovanje vsebine objave prostega delovnega mesta,
  • objava prostega delovnega mesta,
  • prejem in pregled prijav,
  • izvedba izbirnega postopka,
  • izbira kandidata,
  • zaključek postopka zaposlitve na prosto delovno mesto,
  • uveljavljanje pravic neizbranih kandidatov.

Kadrovsko delo v javnem sektorju po
novem

Več o tej temi preberite v priročniku Kadrovsko delo v javnem sektorju po novem