Poročilo o gibanju plač za maj 2016

Objavljeno v kategoriji: Kadrovsko delo

POVPREČNA MESEČNA PLAČA ZA MAJ 2016 NEKOLIKO NIŽJA OD PLAČE ZA APRIL 2016  Povprečna mesečna bruto plača za maj 2016 je znašala 1.561,26 EUR; v primerjavi s plačo za april 2016 je bila nižja, nominalno za 0,6 %, realno pa za 1,5 %. Povprečna mesečna neto plača za maj 2016 je znašala 1.016,36 EUR in je bila nominalno za 0,5 %, realno pa za 1,4 % nižja od plače za april 2016.
Povprečna mesečna plača v zasebnem sektorju nižja, v javnem sektorju približno enaka kot plača za april 2016 \ Povprečna mesečna bruto plača za maj 2016 je bila v zasebnem sektorju za 1,0 % nižja, v javnem sektorju pa približno enaka plači za prejšnji mesec.\ \ Znižanje povprečne mesečne plače najizrazitejše v kulturnih, razvedrilnih in rekreacijskih dejavnostih \ Povprečna mesečna neto plača za maj 2016 se je v primerjavi s plačo za april 2016 izraziteje znižala v kulturnih, razvedrilnih in rekreacijskih dejavnostih (za 4,4 %) ter v dejavnosti trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil (za 3,0 %), izraziteje zvišala pa se je v dejavnosti rudarstvo (za 3,4 %) in v dejavnosti oskrba z vodo, ravnanje z odplakami in odpadki, saniranje okolja (za 1,5 %).\ \ Povprečna mesečna plača za maj 2016 višja od slovenskega povprečja le v osrednjeslovenski statistični regiji \ Najvišjo povprečno mesečno plačo za maj 2016 so prejeli zaposleni v osrednjeslovenski statistični regiji, in sicer 1.103,00 EUR neto (tj. približno 87 EUR več od slovenskega povprečja), najnižjo pa zaposleni v primorsko-notranjski statistični regiji, in sicer 917,17 EUR neto, ali okrog 99 EUR nižjo od slovenskega povprečja.

placa

placa 1

Vir: http://pxweb.stat.si/pxweb/Dialog/viewplus.asp?ma=H285S&ti=&path=../Database/Hitre_Repozitorij/&lang=2