Nadomestilo za neizkoriščen letni dopust

Objavljeno v kategoriji: Kadrovsko delo

Letni dopust je pravica delavca in je namenjen regeneraciji njegovih psihofizičnih sposobnosti. Tej pravici se delavec ne more odpovedati, ne na način, da bi sam podal izjavo in ne na način, da bi se dogovoril z delodajalcem, zato tudi ZDR-1 v 164. členu določa, da je izjava, s katero bi se delavec odpovedal pravici do letnega dopusta, neveljavna. Neveljaven je tudi sporazum, s katerim bi se delavec in delodajalec dogovorila o denarnem nadomestilu za neizrabljeni letni dopust.  Zakon določa eno samo izjemo, ko je tak dogovor dovoljen, in sicer ob prenehanju delovnega razmerja.
VDSS sodba Pdp 1092/2013: Delavcu nadomestilo v zvezi z nezmožnostjo izrabe letnega dopusta pripada le v primeru prenehanja delovnega razmerja (in če delodajalec delavcu izrabe letnega dopusta ne omogoči do prenehanja delovnega razmerja). Ker tožniku delovno razmerje pri toženi stranki ni prenehalo, mu tako nadomestilo ne pripada. Tožniku prav tako ne pripada odškodnina za neizrabljen letni dopust. V spornem času ni zahteval izrabe dopusta, kar je bistven predpogoj za odločanje o tem, ali mu je tožena stranka kot delodajalec onemogočila izrabo letnega dopusta in ali mu zato dolguje odškodnino za neizkoriščen letni dopust. Zato tožena stranka ni prišla v situacijo, ko bi z (neutemeljeno) zavrnitvijo njegove zahteve lahko ravnala protipravno. Posledično tožnikov zahtevek iz tega naslova ni utemeljen.