Kaj se novega obeta pri zaposlovanju tujcev?

Objavljeno v kategoriji: Kadrovsko delo

Novi ZZSDT v slovenski pravni sistem vnaša NOV NAČIN PRIDOBIVANJA DOVOLJENJ ZA DELO IN ZA PREBIVANJE TUJCEV. Zakon se prične uporabljati s 1. septembrom 2015. Velja za tujce, ki prihajajo iz tretjih držav in želijo v Sloveniji opravljati delo, ter zaradi dela v Sloveniji tudi prebivati. Tujci po novem zakonu NE BODO VEČ POTREBOVALI DVEH DOVOLJENJ (dovoljenja za prebivanje in delovnega dovoljenja), temveč le eno, ki ga bodo morali PRIDOBITI, PREDEN PRIDEJO V SLOVENIJO. Postopke lahko opravi tudi delodajalec, DELOVNO DOVOLJENJE PA LAHKO UPRAVNA ENOTA VROČI LE TUJCU.

V novem ZZSDT so tudi predvidene višje kazni kot do zdaj. Te so različne glede na kršitev in se gibljejo od 500 pa do 75 tisoč evrov. Nadzor bo opravljal inšpektorat za delo.

Nekaj bistvenih novosti, ki jih prinaša novi Zakon o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev:

  • enotno dovoljenje,
  • dovoljenja za sezonsko delo,
  • zaposlitev tujca le za polni delovni čas,
  • pogoji za visoko kvalificirane tujce,
  • pogoji za lastnike in družbenike podjetij,
  • višje kazni za kršitelje.